Fælles faciliteter

Bor du i en lejlighed på Støvringgaard Kloster, har du adgang til i et vist omfang at bruge en række fælles faciliteter.